Duurzaam Kaliber

'De toekomst zal duurzaam zijn of niet zijn'.

In zijn vernieuwde missie en visie kiest Kaliber resoluut voor een duurzame en inclusieve aanpak.  We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid op ten opzichte van de maatschappij en ál onze medewerkers,  maatwerkers en niet-maatwerkers. 

duurzaam.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Inclusie - Duurzaamheidsdoelstellingen

Wat dit voor ons betekent...

Een greep uit onze visie, onze fundamentals, onze aanpak, ...

duurzaam2.png

3x duurzaam

Wat niet ecologisch duurzaam is kan ook niet economisch duurzaam zijn en omgekeerd. Beide zijn voorwaarden om werk te blijven bieden aan onze medewerkers en sociaal duurzaam te zijn. Een recept-van-Kaliber voor een leefbare, houdbare en rechtvaardiger wereld.

circular-economy-schema.png

Kaliber circulair

We geloven dat de draagkracht van onze planeet eindig is en dat we als onderneming verantwoordelijkheid dragen. Kaliber zet zich in om het grondstoffenverbruik te verminderen en waarde te creëren door het terugwinnen en hergebruik van materialen.

sdg-overzicht.jpg

Duurzaamheidsdoelstellingen

Kaliber gebruikt de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties als leidraad voor zijn duurzaamheidsbeleid.  Medewerkers worden actief betrokken bij concrete acties.

recognised-by-efqm-3-star-2021-002.png

EFQM

Kaliber betrekt zijn stakeholders bij zijn beleid en streeft naar het 'voortdurend verbeteren' van zijn werking. EFQM erkent Kaliber hiervoor met het fel begeerde Recognised for Excellence ***-certificaat.

ccdo2.png

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen,

Kaliber behaalde het VCDO-charter in 2022 én in 2023. Een erkenning van zijn inspanningen om met gerichte acties een bijdrage te leveren aan het bouwen aan een betere wereld tegen 2030.

inclusieve-onderneming-2022.png

Inclusie - 'lokale duurzame held' Herentals

Kaliber verkreeg van Synkroon het label voor zijn inzet voor duurzame tewerkstelling. Het verwijst naar de SDG's 1. Geen armoede, 4. Kwaliteitsonderwijs, 8. Waardig werk en economische groei en 10. Ongelijkheid verminderen. De Stad Herentals selecteerde Kaliber als 'lokale duurzame held 2021' voor de SDG 8.

afbeelding3.jpg

Betrokken medewerkers

Medewerkers van elk kaliber dragen hun steentje bij. Het verbannen van wegwerpbekers, het werken rond gezonde voeding, het gebruik van recycleerbare folies, investeringen in zonnepanelen en elektrische mobiliteit, het aanmoedigen van fietsgebruik, ... .  Voorbeelden van recente initiatieven binnen ons bedrijf.

dsf1292.jpg

Nieuwe duurzame activiteiten

Het produceren van houten hernieuwbare componenten voor houtskeletwoningen met partner met Knoopwerk, het opstarten van activiteiten in duurzame logistiek met partner Van de Poel, het herstellen van paletten en kartonverpakkingen, de montage van (elektrische) fietsen, ... . Kaliber bouwt met nieuwe activiteiten aan een duurzamer toekomst.

work-in-progress-1024x603.png

Steeds meer, steeds beter

Kaliber gelooft dat alles steeds beter kan. De EFQM-methode stimuleert ons om terug te blikken, bij te sturen en extra stappen te zetten, dag na dag, steeds opnieuw...

bpf6426.jpg

Vraag het aan Wim!

Is ook voor jou duurzaamheid de te volgen weg ?

Bel ons op +32(0) 14 21 18 04 en vraag naar Wim. Hij zoekt graag samen met jou naar kansen tot samenwerking als partners in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.