MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Meer mensen aan het werk‘ is één van de oplossingen om onze sociale zekerheid ook in de toekomst betaalbaar te houden. Onze klanten creëren door hun samenwerking met Kaliber bijna 200 banen voor mensen die door één of andere beperking of problematische psychosociale achtergrond ver afstaan van de normale arbeidsmarkt. Dankzij die samenwerking moeten zij niet van een uitkering leven en geven ze een zinvolle invulling aan hun leven…

Door duurzame samenwerking met Kaliber bevestigen klanten hun engagement met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO maakt deel uit van het productengamma van Kaliber en we bieden het onze klanten gratis aan !

Ook Kaliber zelf neemt talloze initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We begeleiden onze medewerkers ‘on the job’ maar ook privé met als doel hen sterker en weerbaarder te maken.  We ontwikkelen hun talenten door voortdurend in opleiding te investeren, maar ook in moderne, state-of-the-art uitrustingen en productiemethodes. Hierdoor is de opstap naar het normale economische circuit kleiner en haalbaarder voor medewerkers die hiervoor in aanmerking komen. Bovendien hechten we als bedrijf belang aan veilige en duurzame productie- en werkmethodes en betonen we respect voor mensen en leefomgeving (People, Planet, Profit).