CERTICIFERING

Kaliber heeft voor het EFQM-model (European Foundation for Quality Management) gekozen als basis voor haar kwaliteitszorgsysteem. Hierdoor kan Kaliber aan klanten garanderende dat iedere stap in het productieproces en de ondersteunende dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier wordt doorlopen volgens de specificaties van de klant.  Dank zij de toepassing van het dynamisch risicobeheerssysteem (DRBS)  kunnen onze medewerkers bovendien in een veilige werkomgeving functioneren.

Kaliber is IFS Logistics v2.1 gecertificeerd voor haar ‘food’- en ‘non-food’afdelingen, maar ook voor de overige afdelingen zijn de certificatieprocedures opgestart. Bijkomend is voor de voedingsafdelingen de certificatie aangevraagd voor IFS Food v6.1. Deze certificaten, afgeleverd door onafhankelijke controle organismen,  bevestigen de kwaliteitsvolle werkmethodes en aanpak van Kaliber ten dienste van haar klanten.

GECONDITIONEERDE WERKRUIMTE

De verschillende afdelingen (Food, Cosmetica, Non-Food) zijn in aparte gebouwen ondergebracht zodat contaminatie tussen de verschillende producten wordt vermeden.

Kaliber beschikt bovendien over een geconditioneerde werkruimte en magazijn, waarvan de temperatuur 24/7 wordt gemonitord en bewaakt. Deze infrastructuur laat toe zowel ‘gesloten’ als ‘open voedingswaren’ te verwerken. De hoge kwaliteit van producten is hierdoor gegarandeerd, ongeacht de weersomstandigheden.

Productaanbod
IFS-Logistics 2020 NL
IFS-Logistics 2020 EN
IFS-Food 2021 NL
IFS-Food 2021 EN
Autocontrolesysteem – NL
UNILEVER Purple Book