Knoopwerk en Kaliber: partners in maatschappelijk verantwoorde (hout)bouw

‘Sociaal Verantwoord Bouwen’

Met hulp van het ESF (Europees Sociaal Fonds) (ESF512 ‘Blended Business Models’) zetten Knoopwerk, een click-and-play houtbouw­systeem voor gemakkelijk, circulair en modulair bouwen en Kaliber, stappen richting een duurzame samenwerking.

“Het doel is simpel”, aldus Wim, directeur van Kaliber , “Het creëren van een innovatieve en inclusieve activiteit met hoge toegevoegde waarde”.

Volgens Thijs van Knoopwerk is de samenwerking met een maatwerkbedrijf een logische volgende stap: “Hiermee kunnen we die duurzaamheid, die de kern vormt van Knoopwerk in onze volledige waardeketen integreren”.

Knoopwerk ?

Knoopwerk is een vernieuwend houtbouwsysteem dat het “click-and-play” principe in de bouw introduceert. Met een innovatief verbindingsstuk kan een volledig houtskelet met een eenvoudige tik van de hamer in elkaar worden gezet. “Zo simpel als was het een Ikea-kast”.

Knoopwerk-constructies zijn modulair, eenvoudig te monteren maar ook te demonteren. Na ontmanteling zijn alle componenten volledig herbruikbaar, waardoor Knoopwerk inspeelt op de nood aan 100% circulaire oplossingen in de bouw.

Duurzaam !

De bouwsector is verantwoordelijk is voor 30% van de wereldwijde CO2-uitstoot, genereert in Europa de grootste afvalstroom en verbruikt wereldwijd 50% van de niet-hernieuwbare grondstoffen.

Knoopwerk realiseert circulaire bouwprojecten met hout als hernieuwbare biogrondstof en een eenvoudig montageproces. Kaliber staat in voor de productie van de componenten: werk in de bouw – een sector met hoog maatschappelijk aanzien.

De samenwerking met Knoopwerk biedt perspectief op aanzienlijke extra werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking, ook voor de wat stoerdere types